Werken bij Parkeon

Een onderneming met internationale klasse

Parkeon stelt wereldwijd meer dan 1000 werknemers van verschillende nationaliteiten te werk. Historisch kende de onderneming al sinds lang een grote aanwezigheid in West-Europa en de Verenigde Staten, maar nu kennen onze activiteiten ook een sterke ontwikkeling in Australië, Saoedi-Arabië en Rusland, maar ook in de opkomende markten Oost-Europa, Zuidoost-Azië, Indië, Brazilië, …

Meer dan ooit wil de onderneming kunnen rekenen op internationale profielen en een aanzienlijke culturele diversiteit.

Een innoverende onderneming

Informatie- en communicatietechnologieën, nieuwe infomobiliteitsgereedschappen, multimodale platformen, … de duurzaamheid van ons bedrijf is afhankelijk van de permanente innovatiecapaciteit. Dit kenmerk houdt niet enkel onze 350 ingenieurs continu bezig maar ook onze verkoop-, marketing-, inkoop- en productieprofessionals, en vele anderen. De innovatie is niet enkel op technologisch gebied maar komt voor in ons gehele bedrijf.

Een onderneming die innoveert

Informatie- en communicatietechnologieën, nieuwe tools voor infomobiliteit, multimodale platformen … De duurzaamheid van onze onderneming stoelt op haar vermogen om zich voortdurend te hernieuwen. Dit is een sterke karaktertrek die onze 350 ingenieurs permanent aan de dag moeten leggen, maar waarover onze verkopers, marketingteams, aankoop- en productiemedewerkers ook moeten beschikken. Want innovatie is niet alleen een technologisch gegeven, maar speelt zich af op alle vlakken van onze onderneming.

Een onderneming die zich op haar klanten richt

Zorgen voor een vlottere doorstroming in stedelijke gebieden, strijden tegen vervuiling, beheren van het parkeerpark, aanmoedigen van zachte transportmanieren, investeren in materiaal op lange termijn … Onze oplossingen worden uitgedacht om het leven van stadsbewoners aangenamer te maken en een antwoord te bieden op de noden van onze klanten. Al onze teams staan klaar om de ambities van onze klanten waar te maken en hen een kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden die blijk geeft van onze concurrentiekracht.

Een onderneming die belang hecht aan het team

Bij Parkeon zijn we van mening dat de ontwikkeling van onze activiteiten pas zin heeft als iedereen hierin investeert. Daarom voeren we een ambitieus human ressourcesbeleid:

– Ontwikkeling van competenties via opleidingen en kennisdeling

– Aanmoedigen van interne mobiliteit, zowel binnen de verschillende functies als op internationaal vlak

– Bepalen van individuele en collectieve doelstellingen

In kader // gezochte profielen:

  • Ingenieurs
  • Professionals voor verkoop, marketing, aankoop, logistiek, financiën
  • Business ingenieurs
  • Projectleiders
  • Technici voor service en onderhoud
  • Experten in human ressources, verkoopsadministratie, productie