Als toonaangevende speler in de sector van stadsmobiliteit biedt Parkeon een multidisciplinair en uniek gamma oplossingen voor het beheer van het parkeerpark en ticketingoplossingen voor het openbaar vervoer.

  • Zin voor vernieuwing, door een allesomvattende benadering van de stad en haar problemen van stadsmobiliteit: groeiende verstedelijking, voortdurend stijgende verkeersdrukte, stijgend belang van ecologische aspecten, evolutie in het gedrag van stadsbewoners …
  • Expertise in het zoeken naar gecombineerde en complexe oplossingen om maximale doeltreffendheid te kunnen garanderen
  • Nabijheid door haar vestigingen in België en een dynamisch netwerk van partners in Luxemburg en Nederland

 

De Parkeon oplossingen zijn zo ontworpen dat ze een antwoord bieden op de uitdagingen waar hoofdsteden, voorsteden en steden voor staan en richten zich op 3 voorname pijlers:

Leven in de stad in alle comfort

Parkeon verbindt zich ertoe de mobiliteit van stadsbewoners te verbeteren en bij te dragen tot een grotere dynamiek in de stadscentra door te ijveren voor een comfortabelere levensstijl.

 

Doordachte investeringen voor de besluitvormers

Parkeon werkt samen met de steden en operatoren aan het uitdenken van oplossingen waarbij geoptimaliseerde inkomsten samengaan met beperkte werkingskosten. Dit gebeurt met de garantie van een kwaliteitsvolle dienstverlening en door systemen en toestellen aan te bieden die zich constant aanpassen zodat hiermee tegemoet wordt gekomen aan de permanente evolutie van onze steden en het nieuwe stadsbeeld dat zich vormt.

 

Verantwoorde keuzes voor iedereen

Parkeon ontwikkelt oplossingen die verankerd zijn in een verantwoorde en duurzame ontwikkeling ter bevordering van mobiliteit met respect voor de stadsbewoners en hun omgeving.